Navštívit mě můžete nejen kvůli psychickým či vztahovým problémům, ale také pokud se budete chtít poradit a využít dlouholeté zkušenosti psychologa, který pracuje nejen s dospělými, ale i s dětmi a adolescenty.

Nejčastějšími tématy na poradenskou konzultaci jsou:

  • Výchovné problémy u dětí
  • Výběr školy, nového zaměstnání
  • Jak něco důležitého šetrně sdělit partnerovi, dítěti
  • Jak zacházet s šikanou ve škole, v zaměstnání
  • Jak pomoci někomu blízkému s jeho problémy

Psychologické poradenství obvykle probíhá v rámci jednoho až dvou setkání. Hlavním nástrojem spolupráce je rozhovor, někdy je možné po vzájemné domluvě využít některou z psychologických technik – imaginace, rozhodování na papíře, relaxace. Psychologické poradenství končí doporučením, jak dále postupovat.