Psychoterapie slouží k lepšímu pochopení problému, porozumění sobě sama a zejména k získání schopnosti udělat v životě změny k lepšímu. Psychoterapie slouží k řešení osobní krize, ke zlepšení kvality života a také k léčbě duševní poruchy. Může probíhat formou krátkodobé sči dlouhodobé polupráce, záleží na povaze problému a na společné domluvě, která obvykle proběhne na prvním setkání.

Hlavním terapeutickým nástrojem je rozhovor, někdy jsou po domluvě velmi užitečné psychoterapeutické techniky – nácvik relaxace, focusing, práce s jídelníčkem (u poruch příjmu potravy), tréning zvládání stresu, práce s těesnými pocity.

Většina lidí neví, co budou od psychologa potřebovat, k tomu slouží právě první setkání, kde začne klient mluvit o svých důvodech pro vyhledání pomoci, psycholog navrhne postup další spolurpáce, případně pomoc s konkrétním řešením. Samozřejmostí pro navázání vzájemné důvěry a otevřenosti je diskrétnost, profesionalita a osobní přístup psychoterapeuta.