psycholog psychoterapie nabídkaV současné době se hlavně zabývám individuální psychoterapií dospělých, asi 1/3 klientely tvoří děti převážně dospívajícího věku. Mé specializace se odvíjí od dlouhodobých zkušeností z předchozích zaměstnání.

  • Diagnostika a léčba duševních poruch u dětí školního věku a u dospívajících
  • Diagnostika a léčba poruch příjmu potravy u dětí i dospělých – často jde o dlouhodobou spolupráci, vyžadující speciální odbornou průpravu a dobrou spolupráci s dalšími zdravotnickými službami
  • Vedení psychoterapeutické skupiny pro dospělé pacienty s poruchou příjmu potravy
  • Diagnostiku a podpůrnou léčbu u pacientů se schizofrenním onemocněním – prevence před relapsem, motivace k pravidelnému užívání psychofarmak, úzká spolupráce s psychiatrem

V nejbližší době plánuji:

  • Otevření skupiny pro rodiče a děti, nemocné dětským diabetem
  • Otevření psychoterapeutické skupiny pro dospívající s úzkostně-depresivními potížemi