psychoterapie jan kulhánekPsychologické vzdělání:

FFUK Praha, jednooborová psychologie, abs. Květen 2002
klinická atestace 2005, funkční specializace v oboru klinická psychologie 2006

Psychoterapeutické vzdělání:
Dynamicky orientovaný komunitní výcvik v psychoterapii (VIAP) 1992 – 1997

Registrace nestátního zdravotnického zařízení – květen 2012

Praxe:

Dětská psychiatrická klinika FN Motol (psycholog, arteterapeut) 1992-2002
Dětská psychiatrická klinika FN Motol (psycholog, arteterapeut) 2002-2006
Psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol 2002
Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha – zaměření zejména na psychotické dospívající pacienty
2008 – 2011: Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie)
Privátní praxe, zaměřena na léčbu poruch příjmu potravy a dětskou klientelu PSYCHOTERAPIE ANDĚL dosud
Vedení docházkové psychoterapeutické skupiny pro adolescenty, specializované skupiny pro pacienty s poruchami příjmu potravy, terapeutické pobyty s pacienty
Lektorská činnost (PVŠPS), zaměřených na práci s rodinou a psychopatologii
Vedení skupinových psychoterapeutických výcviků dynamicky orientovaných pro PVŠPS a SUR

Publikační a další tvůrčí činnost:

Práce s rodinou s psychiatrickým pacientem II (skripta pro PVŠPS), 2008

Psychoterapeutická skupina pro pacienty s poruchami příjmu potravy. Mezinárodní konference a poruchách příjmu potravy 2003. Česká a slovenská psychiatrie, 2003, 99, Suppl. 1 , s.30 ISSN 1212-0383

Terapeutický potenciál deníků – zkušenosti z klinické praxe. Mezinárodní konference o poruchách příjmů potravy 2005. Česká a slovenská psychiatrie, 2005, 101, Suppl. 1, s.29. ISSN 1212-0383

Lektorský posudek k metodickému materiálu Krch, Marádová, Poruchy příjmu potravy. Praha : MŠMT, 2003

Spolupráce na realizaci Mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a aktivní účast od roku 2003

Členství v oborových oragnizacích:

Asociace klinických psychologů AKP
Čestká asociace pro psychoterapii ČAP
Český institut pro spervizi ČI