Psychologické vyšetření pomáhá k rychlé orientaci v problému, při volbě školy či povolání, při stanovení diagnózy u duševních poruch. Skládá se z pohovoru a psychotestů, výsledkem je zpráva v tištěné podobě. Doba všetření se pohybuje mezi 2 až 5 hodinami (při delší práci domlouváme dvě návštěvy.

Co psychotesty například testují:

  • Osobnost – strukturu, vlastnosti, zralost
  • Inteligenci – celkové IQ, profil intelektových schopností (verbální, matematické, prostorové, motorické…)
  • Test paměti a pozornosti (kognitivní funkce)
  • Testy sociálních schopností (navazování vztahů, role v kolektivu…)

Při předávání výsledné zprávy je důležité o výsledcích si pohovořit. Zpráva může sloužit jako podklad pro školu, psychiatra, zaměstnavatele, pro vlastní zájem – záleží na důvodech samotného vyšetření.

Nedělám vyšetření pro řidiče.