Psychologická pomoc pro studenty vysokých škol

K psychologovi a psychoterapeutovi nechodí jen lidé v životní krizi či kvůli léčbě duševní poruchy. Psycholog může být užitečný při získávání nových dovedností, které pomáhají zvládnout úkoly ve škole či v zaměstnání.

Středoškolské studium je sice dost náročné stále se zvyšujícím množstvím informací, které se musí student naučit a také je musí umět „prodat“ při zkouškách a písemkách. Zároveň je student hodně vedený systémem, musí se průběžně připravovat, nemá tolik prostoru si své studium uspořádat sám podle svého.

Na vysoké škole je to většinou už jinak. Řada studijních aktivit (přednášky) je dobrovolná, obvykle se nezkouší průběžně, naopak se povinnosti hromadí do zkouškového období. Kromě dobrého intelektu vyžaduje úspěšné zvládnutí takové formy studia i určitou sebekázeň, schopnost snášet větší stres a překonávat chuť odkládat věci, kterých se obávám.

Psycholog či psychoterapeut může pomáhat jak při akutním přetížení během zkouškového období, tak ale ještě lépe preventivně pomocí dovedností, které pomáhají zvládnout stres a lépe si plánovat své povinnosti (relaxační techniky, focusing, time-management).