Co je netoholismus

Jde o závislost na internetu a to v jakékoliv podobě – brouzdání po webových stránkách, návštěvy sociálních sítí, hraní online her, navštěvování seznamek. To samozřejmě neznamená, že každý, kdo aktivně používá internet, je netoholik. Psychologové už dlouhodobě dokáží dobře definovat závislost na čemkoliv – drogách, hracích automatech, alkoholu, na jídle či počítačových hrách. K základním ukazatelům závislosti patří:

Závislí lidé dávají přednost konzumaci „své drogy“ na úkor jiných důležitých aktivit či svých blízkých.

Závislí potřebují svou „drogu“ pro dosažení psychické či fyzické pohody.

Užívání „drogy“ nepříznivě ovlivňuje fyzické a psychické zdraví a také plnění povinností závislého.

Psychologové a psychoterapeuti zjistili, že to vše platí i pro závislost na internetu: takto postižený člověk tráví u internetu velké množství času, ostatní zájmy a zejména i povinnosti (pracovní, školní) ustupují do pozadí, pokud je internet nedostupný, necítí se takto závislí jedinec psychicky a pak i fyzicky dobře, po nějaké době tímto začnou trpět jeho reálné vztahy.

Nejvíce ohroženou skupinou lidí, kteří nejčastěji a nejsnadněji této závislosti propadají, jsou puberťáci a dospívající mládež, může se to ale stát i dospělým. Jsou lidé, kteří mají sklony do závislostí upadat, pro ně může být rizikové období osamělosti nebo když se jim nedaří a potřebují z reality uniknout.

Mají-li rodiče podezření, že jejich dítě tráví u internetu čas na úkor ostatních aktivit (to mívá za následek zhoršení výsledků ve škole a úbytek „živých“ sociálních kontaktů), neměli by váhat poradit se s psychoterapeutem či dětským psychologem. Závislost jako taková patří k duševním poruchám, to znamená, že závislý člověk má omezené možnosti sám svojí vůlí svůj stav ovlivnit, přestat svou „drogu“ konzumovat a své závislosti se tak zbavit. Proto je důležitá spolupráce s odborníkem na identifikaci a pojmenování problému a vhodném postupu léčby s individuálním posouzením všech souvislostí.

Po úspěšné léčbě ovšem zbude prázdné místo v životě závislého, které bude jen obtížně zaplňovat něčím pro něj smysluplným.

Závislost dětí na tabletu a počítači

V denšní době se děti batolecího a předškolního věku běžně sektávají s tablety a počítačem a vášnivé debaty zda a v jaké míře nechat malé děti koukat se na televizi se přesunuly právě k těmto technickým vymožensotem současné doby.

ROZHOVOR NA TOTO TÉMA BYL SOUČÁSTÍ POŘADU SAMA DOMA

PŘEPSANÝ ROZHOVOR NA TÉMA ZÁVISLOSTI DĚTÍ NA ELEKTRONICE NAJDETE ZDE

Psychologická pomoc pro studenty vysokých škol

K psychologovi a psychoterapeutovi nechodí jen lidé v životní krizi či kvůli léčbě duševní poruchy. Psycholog může být užitečný při získávání nových dovedností, které pomáhají zvládnout úkoly ve škole či v zaměstnání.

Středoškolské studium je sice dost náročné stále se zvyšujícím množstvím informací, které se musí student naučit a také je musí umět „prodat“ při zkouškách a písemkách. Zároveň je student hodně vedený systémem, musí se průběžně připravovat, nemá tolik prostoru si své studium uspořádat sám podle svého.

Na vysoké škole je to většinou už jinak. Řada studijních aktivit (přednášky) je dobrovolná, obvykle se nezkouší průběžně, naopak se povinnosti hromadí do zkouškového období. Kromě dobrého intelektu vyžaduje úspěšné zvládnutí takové formy studia i určitou sebekázeň, schopnost snášet větší stres a překonávat chuť odkládat věci, kterých se obávám.

Psycholog či psychoterapeut může pomáhat jak při akutním přetížení během zkouškového období, tak ale ještě lépe preventivně pomocí dovedností, které pomáhají zvládnout stres a lépe si plánovat své povinnosti (relaxační techniky, focusing, time-management).

Jak pečovat o partnerský vztah

Psychologie se vztahem partnerů zabývá od svých počátků, vždy byla spíše zaměřená na to, co nefunguje. Psychologové zjistili, že většina partnerských hádek nevzniká kvůli rozdílům mezi pohlavími, ale protože spolu lidé neumějí dlouhodobě komunikovat.

Více na našem webu PSYCHOTERAPIE ANDĚL

O vysvědčení bez křiku

Konec ledna a června bývá pro některé děti a jejich rodiče značně stresující, předává se totiž vysvědčení. A to se v některých rodinách neobejde bez krize. Psycholog vám může v takové situaci pomoci, v případě krátkodobých potíží, poradenstvím, při dlouhodobých starostech psychoterapií.

Článek na toto téma nejdete zde.