Supervize je nástroj k profesnímu rozvoji jednotlivce i týmu

Supervize je způsob práce na zlepšení své profesní kompetence zejména v pomáhajících profesích. Každý, kdo pracuje s lidmi, dostává se občas do situace, která je pro něj náročná – měl by se umět orientovat, ale je to příliš složité, měl by být v klidu, ale emoce si dělají co chtějí. Nejvyšší čas navštívit supervizi a udělat si odstup, poradit se a získat pohled na věc někoho jiného, kdo je v profesi zkušený.

Supervize je také místo, kde můžeme bez obav dělat vlastní myšlenkovou inventuru nad svou prací či spoluprací v týmu s kolegy. Takto můžeme řadu věcí pochopit a hodně se naučit nejen v našem oboru, ale v oblasti komunikace s druhými lidmi.

Pro tým je supervize otevřeným prostorem pro vyjasnění toho, co jim brání společně efektivně spolupracovat. Týmová supervize je někdy napínavá, ale pokud se dobře daří, pomáhá prožívat soudržnost a spolupatřičnost zúčastněných, zároveň pěstuje komunikační kulturu v organizaci.

Supervize v psychoterapii je naprosto nutným nástrojem nejen pro rozvoj psychoterapeuta, ale také pro dobrou práci s konkrétními klienty. Klient, který hledá dobrého psychoterapeuta, by se měl zajímat, zda jeho budoucí terapeut na supervizi dochází, jak často a jaký má obecně k supervizi vztah. Kladný vztah k supervizi, její časté využívání a otevřenost, s jakou o supervizi psychoterapeut s klientem hovoří, je známka zralosti a profesionality terapeuta.

Více informací o supervizi najdete na našem webu SUPERVIZEPRAHA.CZ